Збирка ликовне уметности

Збирка ликовне уметности

Збирка ликовне уметности Народног музеја Крушевац представља целину у којој су заступљени аутори и правци од значаја за разумевање историјских и савремених токова српског ликовног стваралаштва ХХ века. С обзиром на комплексни карактер музеја, као и чињеницу да се у тренутку оснивања установе почетним фондовима није располагало, настајење збирке могуће је пратити кроз неколико етапа, почев од 1953, када су поред слика и графика набављених захваљујући суграђанима – дародавцима, реализовани и први откупи. Током 1980, збирка је увећана за 105 радова који су, према важећим критеријумима, представљали врхунска остварења појединих аутора. У овом периоду, у концепцијском смислу, збирка добија карактер заокружене целине, чије ће се обогаћивање надаље вршити у оквиру три јасно издвојена сегмента:

  • Збирка уметничких дела насталих до 1950. године (са акцентом на стваралаштву завичајних уметника)
  • Збирка дела ликовне уметности инспирисаних косовском традицијом, односно историјом српске средњовековне државе моравске епохе
  • Збирка дела савремене ликовне уметности

Као посебне, у највећој мери заокружене целине, у оквиру крушевачке ликовне збирке налазе се спомен-збирке Милана Миловановића и Драгослава Васиљевића Фиге, као и легат сестара Михаиловић.

Збирка ликовне уметности Народног музеја Крушевац обухвата 491 дело. Збирка омогућава сагледавање значајних појава у ликовној уметности, али и указује на специфичности крушевачког подручја.