Историјска збирка

Историјска збирка

Непосредно са оснивањем крушевачког музеја започето је и формирање историјске збирке која обухвата предмете почев од средњег века до данашњих дана.

У том смислу, у збирци су заступљени предмети, фотографије и документа везани за политички, војни, привредни и културни живот завичаја, а с обзиром на различитост материјала, у оквиру историјске збирке постоји дванаест подзбирки и легат Станислава Биничког (1872‒1942), који поред личних предмета, докумената и фотографија, садржи оригиналне нотне записе композиције Марш на Дрину, као и композиција насталих у раздобљу 1887‒93.