О музеју

О музеју

Од свога оснивања, 19. децембра 1951, Народни музеј Крушевац остварује своју основну делатност кроз сакупљање, чување, заштиту и излагање покретних културних добара и остатака материјалне културе завичаја. Током деценија, стасао је у значајну установу културе, изграђујући угледну позицију у музејској мрежи Србије. Смештен у простору археолошког парка, крушевачки музеј представља незаобилазно одредиште када је реч о културној и туристичкој понуди града. Испрва смештен у Кући Симића, временом је прерастао сâм објекат, премали за новонастале музејске потребе. Године 1969. добијен је на коришћење нови простор, овога пута унутар комплекса Крушевачкога града. У неокласицистичком здању некадашње гимназије, саграђеном 1863, са сецесијским декоративним елементима из 1908, данас је смештена стална музејска поставка која сведочи о историјском и културном развоју и преображају Крушевца и околине.

Музејски фундус садржи око двадесет и три хиљаде музеалија природњачког, археолошког, етнолошког, историјског, културно-историјског и ликовног карактера, чији је историјски корак дуг преко шест миленија – од праисторије, преко антике и средњег века, кроз раздобље турске превласти и обнове српске државности, све до средине ХХ столећа. Поред изложбене, музеј дужну пажњу посвећује истраживачкој, издавачкој, културно-просветној и педагошкој делатности, као и афирмацији аутентичних вредности завичаја. У том погледу, музеј презентује богату културну баштину путем изложби, каталога, стручних публикација и медија. Као битан моменат у културно-просветном и педагошком раду, музеј омогућава организовање предавања и стручних вођења по сталној поставци, коришћење литературе из музејске библиотеке, помоћ при изради стручних радова и могућност одвијања наставних и ваннаставних активности, при чему посебно треба истаћи сарадњу са васпитно-образовним установама на локалу.

Народни музеј Крушевац своју политику остварује и кроз спремност за сарадњу са установама и појединцима путем предавања, семинара, промоција, трибина, музичких приредби и сличних садржаја који за циљ имају како популаризовање музејских садржаја тако и веће учешће јавности у њиховом креирању. Осим централног објекта у средњовековном Крушевачком граду, у састав Народног музеја Крушевац улазе и Кућа Симића, Уметничка галерија и Меморијални комплекс Слободиште. За обилазак свих музејских простора у граду, посетиоцима су на располагању услуге стручних водича, а вођење кроз поставку доступно је на српском и енглеском.

Народни музеј Крушевац доступан је посетиоцима сваким даном, укључујући и дане викенда и празника, од 8 до 20 сати. 

УЛАЗНИЦЕ: појединачна 200 динара; групне посете (мин. 5 особа) 150 динара

 +

посетилаца годишње

 

постављених изложби

 

година иза нас

 +

сакупљених музеалија