Поставка

Поставка

Стална поставка Народног музеја Крушевац обухвата хронолошки опсег од праисторије, преко антике и средњег века, кроз раздобље турске превласти и обнове српске државности, све до средине XX столећа.

Организована у два нивоа репрезентативног музејског здања, стална поставка је распоређена на 583 m² изложбеног простора. Одабрани експонати, као и сама поставка у целини сведоче о културном и историјском развоју крушевачког краја водећи посетиоце хронолошки и сликовито кроз историјска раздобља.

У приземљу, стална поставка обухвата хронолошки распон од праисторије све до почетка XIX века. Поставка има за циљ да кроз репрезентативан материјал природњачке и археолошке грађе илуструје и приближи свакодневни живот у неолиту, бронзаном и гвозденом добу и античком периоду.

Као тематске целине, представљена су три моравска града ‒ Крушевац, Сталаћ и Козник, с посебним акцентом на Крушевачки град те период владавине кнеза Лазара. На сликовит и језгровит начин поставка у приземљу пружа осврт на Косовски бој, као и период деспота Стефана Лазаревића.

Изложбени простор на спрату сачињавају две целине. Прва обухвата сталну поставку, док другу чини Свечана сала, простор намењен реализацији тематских изложби како самог Народног музеја Крушевац, тако и других музејских установа.

Целина посвећена сталној поставци хронолошки је наставак поставке у приземљу и одухвата период ХIX и XX столећа. Представљен је богат етнографски и историјски материјал који илуструје најзначајније сегменте развоја сеоске и урбане културе на овом простору, период Првог и Другог српског устанка, као и Првог и Другог светског рата.

У последњем сегменту ове целине посетиоци ће бити у могућности да виде избор ликовних радова и документационе грађе из легата Милана Миловановића и Драгослава Васиљевића ‒ Фиге, који у потпуности кореспондирају са разноликим материјалом који одсликава међуратни период.