Радован Трнавац Мића – Јуче, данас, сутра

Радован Трнавац Мића
изложба

„Ретроспективна изложба у Народном музеју Крушевац, коју Радован Трнавац приређује кроз сажету селекцију радова, омогућава свеобухватан увид у различите фазе стваралаштва. Од најранијих радова, насталих током студентских дана, 70-их година ХХ века, преко оних насталих у Америци, на којима кулминира поетика недреализма, све до најрецентнијих, на којима се, можда понајвише, ишчитава утицај средњовековног и ренесансног сликарства, јасно се препознаје особена поетика, али и умешност и зрелост уметника.“

(Наталија Топличанин, Радован Трнавац Мића – Јуче, данас, сутра / извод из текста у каталогу изложбе)