LVIII Октобарска изложба: TРАГОВИ

Октобарска изложба од установљења представља својеврстан преглед ликовног стваралаштва на подручју Крушевца. Oтвореним приступом и широко постављеним темама, као устаљеним концептом последњих деценија, уз поштовање традиционалног карактера изложбе, бави се актуелним питањима савремене уметности у настојању да на тај начин мотивише, подстакне на различита промишљања и прикаже најновију продукцију уметника.

Тема овогодишње традиционалне Октобарске изложбе носи назив „ТРАГОВИ“. У духу је обележавања Европске године културног наслеђа са циљем да подстакне грађане да се упознају са културном разноликошћу, подигне свест о значају културног наслеђа и осећаја припадности европском културном простору. Неговање различитости и богатства културног наслеђа, поштовањем својих и прихватањем вредности других народа, доприноси очувању културног наслеђа будућим генерацијама. Ослањајући се на личне поетике, уметници се баве преиспитивањем сопствених односа према културном наслеђу, стављајући у савремени контекст значајне периоде и личности из историје, књижевности, уметности, културе и науке, чиме дају нови смисао разумевању културе и погледа на очување и неговање културне баштине. Различити апекти сагледавања и доживљаја прошлости огледају се у различитим интерпертацијама и промишљањима садашњости, а самим тим представљају и креативни подстицај за будућност.

На овогодишњој традиоционалној Октобарској изложби заступљено је 27 радова, у различитим техникама и медијима, шеснаесторо аутора: Д. Аксентијевић, С. Бекрић, О. Вељковић, Г, Вукадиновић, З. Елезовић, У. Жежељ, Н. Илић, З. Коматиновић, М. Клисарић, С. Љушић, Н. Милчев, М. Петровић, М. Рајковић, Ј. Рашовић, Г. Милошевић, Љ. Симић.