Дејан Аксентијевић: СИНХРОНИЦИТЕТ

Изложба Дејана Аксентијевића обухвата радове настале од 2009. године као пресек уметничког деловања у протеклом периоду, кроз инсталације, објекте, фотографију и видео.

Настајали су уочавањем, слободним укључивањем и комбиновањем предмета из свакодневице, коришћењем дигиталних медија, софтверских програма, истраживањима која иду за остваривањем основне идеје. Обједињавањем радова под заједничким насловом аутор их повезује и различитим знацима које сам прати, кроз догађаје и ситуације на које обраћа пажњу и којима даје сопствено али опште значење у интуитивном препознавању и разумевању стварности. На изложби су груписани око уочавања и интерпретирања односа настајалих у ослушкивању природе, свакодневног живота, те прошлости као опште и личне историје.

„Изражајне могућности сочива које изобличава слику, даје нову димензију дубине и ширине, као превазилажење наметнутих ограничења полазна су тачка у превладавању, пре свега, простора и времена… У феноменима свакодневног живота, у прихватању случајности, у отворености ка новим технолошким могућностима и благотворним утицајима уметничке праксе, у осетљивости за дешавања, за тренутак, Аксентијевић усваја, надограђује, испитује и проблематизује различите контексте историје, сећања, простора. Сваки од радова појединачно носи сопствене асоцијативне моћи и знаке у слојевитим значењима стварности, која сама постаје у основи предмет уметничке преокупације, бележења које доноси искуство и изоштрени поглед кроз сочиво…“
(Биљана Грковић)

Дејан Аксентијевић (1963. Крушевац)

Члан УЛУС-а и секције проширених медија од 2012. и Удружења ликовних уметника Крушевца од 2014. године. Бави се видеом, инсталацијама, фотографијом.

Самостално излаже од 2010. у Крушевцу и Београду. Учествовао на групним изложбама крушевачких уметника, редовно на Тријеналу проширених медија у Београду, изложбама УЛУС-а и др. 2010. 2014. Радови су му уврштени и у уже селекције изложби: Gallery The Invisible Dog, New York, Brooklyn 2010. и Gallery Assab One, Milan, Italy 2014.