61. ОКТОБАРСКА ИЗЛОЖБА Крушевац 2021.

изложба
61. ОКТОБАРСКА ИЗЛОЖБА
КРУШЕВАЦ 2021.
Отварање изложбе: четвртак, 14. октобар 2021. у 20 ч
Уметничка галерија, Мајке Југовића 12

Октобарска изложба 2021, биће отворена у четвртак, 14. октобра у 20 ч у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и уз поштовање мера опреза.

Октобарска изложба традиционално је усмерена ка годишњем представљању најновијих остварења крушевачких уметника, истичући значај континуираног ликовног стварања и излагања, као и јачањa позиције уметника на локалној, али и широј уметничкој сцени. Последњих деценија концепција Октобарскe изложбe постављaна је тематски, проблемски, бави се актуелним питањима савремене уметности, са намером да подстиче и представља актуелну уметничку продукцију.
Ове године тема Октобарске изложбе у знаку је обележавања значајног јубилеја – 650. година од оснивања града. С тога је намера била да се кроз сам назив ГРАД покрене низ различитих питања и размишљања о граду, о његовој прошлости и садашњости, савременој урбаној култури, идентитету, али и месту и улози уметника. Проблемски постављени оквири подстичу на различита промишљања и на приступ реализацији у складу са личним поетикама аутора, али и на активни однос уметника према граду, окружењу, уметности. Ослањајући се на личне перцепције свог града, града као места рођења, боравка и рада, уметници га доживљавају, тумаче и представљају кроз различита виђења сходно личним уметничким праксама.
Као значајна подршка уметничком раду, самим уметницима и ликовној сцени града, од установљења почетком шездесетих година у част ослобођења града и победе над фашизмом, Октобарска изложба својим духом и карактером посвећена је граду и креирању његовог културног идентитета.
На овогодишњој Октобарској изложби заступљено је 27 радова у различитим техникама и медијима, 16 аутора: С. Милосављевић Гане, Д. Аксентијевић, Г, Вукадиновић, М. Гајић, З. Коматиновић, С. Љушић, Б. Мишић, И. Мишић, И. Петровић, М. Петровић, Ј. Рашовић, Ј. Рубил, А. Савић, Ј. Стојковић, М. Ћирић, Д. Чикарић.
Изложба је отворена до 05. новембра 2021. г.
Кустос изложбе: Јелена Павловић