Уметничка галерија

Уметничка галерија

Отварањем прве изложбе, 27. јануара 1962, Уметничка галерија у Крушевцу отпочела је са радом за потребе излагања, прикупљања, чувања и проучавања значајних уметничких појава и тенденција у земљи, као и уметности настале на подручју града и региона. У тренутку оснивања, деловала је у оквиру музеја, да би након раздобља самосталног функционисања (1971–91) поново постала саставним делом Народног музеја Крушевац. Зграду, са пратећим објектима у дворишном делу, град је откупио за потребе Уметничке галерије (1984).

Дефинисаним циљевима у периоду установљења, постављена је јасна концепција формирања збирке и изложбеног програма, где представљање значајних појава и личности, посебно уметника млађе генерације, прати издавање каталога. У оквиру делатности, формирана је стручна библиотека, као и документација релевантна за проучавање уметничких збивања којима се бави.

Смештена у објекту који ужива статус заштићене амбијенталне целине некадашње породичне куће с почетка ХХ века, Уметничка галерија располаже изложбеним простором на око 140 м2 организованим у пет просторија, међусобно повезаним у сачуваној аутентичности распореда и декорације у духу сецесије.

Радно време је од 8 до 18 сати.