Обавештење о закљученом уговору

одлука о додели уговора ел. енергије

питања и одговори за ЈВНМ 1 У 18

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2 У 18

– Упутство за јавне набавке 2018 ел.ен

ODLUKA О ПОКРЕТАЊУ ЈНМВ 2018 струја

Изјава-сукоб интереса 2018

Конкурсна документација ЕЛ.ЕНЕРГИЈА 2018

Позив за подношење понуда ел.ен 2018 (1)

Решење о образовању комисије јнмв 18

Јavni poziv stamparske usluge

Konkursna-dokumentacija-stamparske usluge

Јавни позив КРУШ ГРАД 2018 10 08 2018

Izjava o odsustvu sukoba interesa-Muzej 2018

Решење о образовању комисије ЈНМВ 3Р2018

Одлука о покретању поступка ЈНМВ 3Р2018

Konkursna dokumentacija Javna nabavka male vrednosti-Kрушевац

Konkursna dokumentacija JNMV 3R018 graficka dokumentacija 1

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 graficka dokumentacija 2

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 graficka dokumentacija 3

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 graficka dokumentacija 4

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 graficka dokumentacija 5

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 graficka dokumentacija 6

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 graficka dokumentacija 7

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 foto dokumentacija 1

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 foto dokumentacija 2

Konkursna dokumentacija JNMV 3R2018 foto dokumentacija 3